Работна среща с Научно-технически съюз по транспорта

  • image
  • image

На 14 март 2018 г. се проведе работна среща на академичното ръководство на ВТУ „Т. Каблешков“ с представителите на Научно-техническия съюз по транспорта инж. Ясен Ишев – председател, и доц. Кирка Василева – главен секретар. Нашето училище бе представлявано от ректорското ръководство, като на срещата присъства и проф. Иван Миленов, ръководител катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”.

Целта на срещата бе новоизбраният председател на НТС по транспорта инж. Ясен Ушев официално да се запознае с академичното ръководство на ВТУ „Т. Каблешков“. Между двете институции съществува дългогодишно успешно партньорство, което, както бе споделено от всички участници в срещата, ще продължи да се развива и задълбочава. Бяха обсъдени възможностите за разширяване на научно-изследователското сътрудничество в посока организиране на съвместни научни прояви, участие в проекти, конференции и симпозиуми.

Снимки