РАБОТНА СРЕЩА С ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

  • image
  • image

 На 24 януари 2019г. представители на ВТУ „Тодор Каблешков“, в лицето на ректора проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова и декана на факултет ТСТТ проф. д-р инж. икон. Красимир Кръстанов, посетиха Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Там те се срещнаха с изпълнителния директор Бойко Рановски, зам.-изпълнителния директор Дамян Войновски и и.д. главен секретар Мариана Китова.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е структура към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Основните й задачи са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др.

На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете институции чрез организирането на съвместни обучения за повишаване квалификацията на настоящите и новоназначаваните служителите на агенцията. Ще продължи съвместната работа по развитието на бъдещи общи проекти в областите, представляващи взаимен интерес. Предстои подписването на меморандум за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и ИА „Автомобилна администрация“, като двете страни се обединиха около мнението, че досегашната съвместна дейност и добрият диалог, са поставили една добра основа, която трябва да продължи да се надгражда.

Снимки