Работна среща с БДЖ ЕАД

На 14 март 2023г. се проведе работна среща на академичното ръководство на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ с представители на Холдинг БДЖ ЕАД – г-жа Десислава Стоянова, директор „Човешки ресурси“, г-н Христо Илиев, директор на Центъра за професионално обучение и г-н Мирослав Коев, главен експерт в отдел „Експлоатация“. На срещата бяха обсъдени възможностите за провеждане на съвместни обучения за професионална квалификация, за участие на компанията в кандидатстудентската кампания на университета в специализираните професионални гимназии по транспорт, както и провеждането на други инициативи от общ интерес.