Публични лекции на колеги от катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”

VTU – publichna lekzia Gergova kolev 2022

На 14.06.2022г. в зала “Дунав” на ВТУ “Тодор Каблешков”се проведоха публични лекции на доц. д-р Нина Гергова и доц. д-р Орлин Колев от катедра “Икономика и счетоводство в транспорта” за придобиване на академична длъжност “доцент”.

Теми на лекциите:

доц. д-р Нина Гергова – “Качество във висшето образование – фактор за развитие на иновационен потенциал”.

доц. д-р Орлин Колев – “ФИНТЕХ -финансите на 21 век”.

Преди представянето на лекциите си колегите получиха своите дипломи за академичната длъжност „доцент“ от ректора проф. д-р Даниела Тодорова, а зам.-ректорът проф. д-р Красимир Кръстанов представи пред аудиторията техните професионални биографии.

Снимки