Публична лекция на проф.д-р инж. Васил Димитров

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 09.03.2020г. във ВТУ “Тодор Каблешков” се проведе публична лекция на проф.д-р инж. Васил Димитров от катедра ” Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта” за придобиване на академична длъжност “професор”. Тема на лекцията: “Аспекти на съвременното обучение по електрозадвижване”.

Преди представянето на лекцията си проф. Димитров получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академичната длъжност „професор“, а зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред аудиторията неговата професионална биография.

Снимки