Публична лекция на доц.д-р Нина Димитрова

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 09.03.2020г. във ВТУ “Тодор Каблешков” се проведе публична лекция на доц. д-р Нина Димитрова от катедра ”Хуманитарни науки и чужди езици” за придобиване на академична длъжност “доцент”. Тема на лекцията: “ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПОНЕНТ В РУСКИЯ ЕЗИК (В СЪПОСТАВКА С БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК)”.


Преди представянето на лекцията си доц. Димитрова получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академичната длъжност „доцент“, а зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред аудиторията неговата професионална биография.

Снимки