Публична лекция на доц. д-р Диана Пеева

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 4.10.2018г. на игрището на спортен комплекс “Грийн спорт” във ВТУ се проведе публична лекция на доц. д-р Диана Пеева от катедра “Хуманитарни науки и чужди езици” на тема “Усъвършенстване на основни технически похвати и тактически действия при изпълнение на наказателен корнер във фаза на нападение”. Лекцията се проведе под формата на открит урок и практическа демонстрация по хокей на трева с участието настуденти от ВТУ “Т. Каблешков” и Националната спортна академия.

Преди представянето на лекцията доц. Пеева получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академична длъжност „доцент“. Зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред многобройната аудитория професионалната биография на доц. Пеева.

След приключване на формалната част от практическата демонстрация, на терена бяха поканени гости от публиката, които, под напътствията на професионалните спортисти, опитаха своите умения в основни движения от хокея на трева.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки