Публична лекция на доц. д-р Боряна Рогожерова

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 4 октомври 2018г. в Малката аула на ВТУ „Т. Каблешков“ се проведе публична лекция на доц. д-р Боряна Рогожерова от катедра “Хуманитарни науки и чужди езици” на тема “Езиковата осъзнатост и обучението по английски език като чужд за общи и специализирани цели”.

Преди представянето на лекцията доц. Рогожерова получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академична длъжност „доцент“. Зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред аудиторията професионалната биография на доц. Рогожерова.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки