Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image

На 9 юли 2018г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на инж. Атанас Ташков от катедра “Транспортно строителство и съоръжения”. Тема на дисертацията: “Превенция и диагностика на пътищата и улиците с цел понижаване на разходите за поддържане”. Научен ръководител на докторанта е  проф. д-р инж. Валентин Николов.
На мероприятието присъстваха ректорът на ВТУ “Т. Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, представители на катедра “ТСС”, както и много колеги и гости.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки