Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image

На 14 декември 2020г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на маг. икон. Светослава Шапарова по научна специалност: “Икономика и управление в транспорта. Тема на дисертацията: “Сравнителен анализ и оценка на глобални логистични модели за доставка при електронната търговия и приложения за Р България”. Научни ръководители на докторанта са проф. д.н. Антоанета Кирова и доц. д-р Ванг Бо от Технологичния университет в Нингбо, Китай.

Снимки