Процедура за предварителна селекция на студенти, преподаватели и служители от ВТУ „Т. Каблешков”

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ

Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование

Програма „Еразъм+”

Erasmus+ ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ

НА

ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“

 обявява

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ

НА

СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ

от ВТУ „Т. Каблешков”

кандидати за реализиране на мобилност по програма „Еразъм+“

за академичната 2017-2018 година

Срок за подаване на заявленията за участие в процедурата – 07.04.2017 г. в „Деловодство”.

Заявленията са по образец и могат да бъдат намерени на страницата на Еразъм офиса на

 ВТУ „Т. Каблешков”.

Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие може да бъде получена от Факултетните или Институционален координатори на програма Еразъм+.

Снимки