Професионален интерес към нашите кадри от ДП „Транспортно строителство и възстановяване”

ТСВ

На 19 януари 2017 година, на делово посещение във ВТУ „Тодор Каблешков” беше главният директор на ДП „Транспортно строителство и възстановяване” г-н Валери Василев. Той се срещна и разговаря с ректора на транспортния университет проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова. Обсъдена беше необходимостта от координирани действия между двете институции, свързани с провеждането на кандидатстудентската кампания и обучението на нашите студенти. Установи се необходимостта от подготовка на кадри за нуждите на държавното предприятие, в това число и на машинисти на техника, използвана широко в транспортното строителство. Г-н Валери Василев потвърди възможностите на ДП „ТСВ” да осигури стажантски позиции на наши студенти.

Снимки