Проект на ВТУ „Тодор Каблешков” спечели в конкурс за научни изследвания към фонд „Научни изследвания“

Проект на ВТУ „Тодор Каблешков“ спечели в конкурс за финансиране от фонд „Научни изследвания“. Средствата от фонда, който е към Министерството на образованието и науката, са за фундаментални научни изследвания и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания. Проектът „МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В Р БЪЛГАРИЯ“   се изпълнява от научен колектив (преподаватели, студенти, докторанти) на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“. Ръководител на колектива е проф. д-р Даниела Тодорова,  а координатор на проекта е доц. д-р Нина Гергова.  Проектът е в областта на обществените науки и е със срок на изпълнение три години. Целта му е да се определят и оценят ключови показатели за измерване и управление на качеството на образование в българските висши училища и да се определи конкурентоспособността на България на европейския образователен пазар.