Проектни предложения по програма Erasmus+

Европейската комисия публикува покана за представяне на проектни предложения в рамките на програма Erasmus+ за периода 2021/2027 г – дейност KA220-HED: Партньорства за сътрудничество във висшето образование. 

Тази дейност дава възможност на участващите организации да натрупат опит в международното сътрудничество и да повишат капацитета си, но също така да произвеждат и висококачествени иновативни продукти. Основна цел на партньорствoто за сътрудничество е да позволи на организациите да повишат качеството и адекватността на своите дейности, да развият и укрепят своите мрежи от партньори, да увеличат капацитета си за съвместна дейност на транснационално ниво, да засилят интернационализацията на техните дейности  чрез обмен  или развитие на нови практики и методи.

.

Желаещите да се включат в предложение по дейност KA220-HED могат да получат по подробна информация от Еразъм офиса на ВТУ „Т. Каблешков”. 

Краен срок за подаване на предложения : 20.05.2021г.