Проверка във ВТУ “Т. Каблешков” – София по Заповед № РД 09-1876 от 18.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

Писмо от МОН, относно : проверка във ВТУ “Тодор Каблешков” – София по Заповед № РД 09-1876 от 18.11.2016 г.на министъра на образованието и науката – прочети документа тук –>>