ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 2017 г.

за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ „Магистър“ за 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ВРЕМЕ
Технология и управление на транспорта 28.02.2017 г. 3105 10.00 часа
Управление на проекти 23 и 27.02.2017 г. 3105 10.00 часа
Транспортна техника 20.02.2017 г. 3204 09.00 часа
Автомобилна техника 22.02.2017 г. 3204 09.00 часа
Автоматизирано проектиране в машиностроенето 20.02.2017 г. 3204 09.00 часа
Транспортно строителство 20, 21 и 22.02.2017 г. 2202 09.00 часа
Геотехника и инженерна геология 22.02.2017 г. 2202 09.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 21, 22, 23 и 24.02.2017 г. 1406 09.30 часа
Инженерна логистика и строителна техника 23.02.2017 г. 3307 10.00 часа
Технически надзор и експлоатация на СПО 31.07.2017 г. 1407 10.00 часа
Транспортен мениджмънт и логистика 22 и 24.02.2017 г. 3105 10.00 часа
Икономика на транспортна фирма 27.02.2017 г. 1203 09.00 часа
Икономика на транспорта 28.02.2017 г. 1203 09.00 часа
Икономика на малките и средни предприятия 28.02.2017 г. 1203 09.00 часа
Електроенергетика и електрообзавеждане 20 и 21.02.2017 г. 1112 09.00 часа
Автотехническа експертиза 21.02.2017 г. 1215 09.00 часа
Електромобили 20 и 21.02.2017 г. 1112 09.00 часа

Заповед на ректора за назначаване на държавни комисии за провеждане на защити на дипломни работи и държавен изпит със студенти от ВТУ “Т.Каблешков” за 2017 г. …>> ОЩЕ

Снимки