Преподаватели от катедра “Транспортна техника” на посещение в гр. Кралево, Сърбия

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

В рамките на програма „Еразъм+“ представители от ВТУ „Т.Каблешков“ – доц.д-р инж. Добринка Атмаджова и гл. ас. д-р инж. Васко Николов, преподаватели в катедра „Транспортна техника“, посетиха през месец ноември 2018 г. факултета „Машинни и строителни инженери“ – гр. Кралево към Университета в Крагуевац, Република Сърбия.

Преподавателите изнесоха лекции пред студенти от факултета в Кралево според предварително съгласувания план на програма „Еразъм+“. Лекциите предизвикаха голям интерес както у студентите, така и у колегите преподаватели от факултета. Студентите изразиха задоволство от темите и от начина на поднасяне на преподавания материал.

По време на визитата бяха проведени срещи със заместник-институционалния координатор по програмата „Еразъм+“ – д-р Горан Маркович, с представители на академичното ръководство на факултета – декана проф. д-р Миле Савкович, зам.- декана по учебната част – проф. д-р Радован Булатович, ръководителя на катедра  „Конструкции и проектиране в машиностроенето“ – проф. д-р инж. Драган Петрович и с колеги от факултета.

Преподавателите посетиха и Университета в Крагуевац. Там те разгледаха сградата на Ректората и част от научноизследователските лаборатории и учебни зали и проведоха срещи с координатора по програма „Еразъм+“ за Университета в Крагуевац.

При посещението във факултета бяха реализирани работни срещи с водещите преподаватели проф. д-р инж. Драган Петрович и д-р инж. Милан Бижич по избрани дисциплини на двама студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“ по програма „Еразъм+“ от специалност „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“, ОКС „магистър“. Преподавателите изразиха задоволството си от добрата подготовка и компетентното участие на студентите в работата по съответните учебни дисциплини, посочени в програмата. Бе договорено да продължи съвместната работа по подготовката и успешната защита на студентски и докторантски разработки. Изразено бе желание за работа по реализиране в бъдеще на научно-изследователски проекти, финансирани от ЕС, както и да се търси съвместно участие на двата университета като партньори в международни инициативи и конференции.

Снимки