Презентация на Софпроект

  • image
  • image
  • image

На 06.11.2018г. в Малката аула на ВТУ “Т. Каблешков” се проведе презентация на Общинско предприятие за градоустройство Софпроект ОГП. Бяха представени интересни проекти, по които работи екипът на компанията, свързани с транспортната инфраструктура на София, възможностите за развиване на системата за споделени велосипеди и други актуални решения, целящи да подобрят условията на живот в градски условия.

Снимки