ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ

НА

ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“

обявява

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ

НА

СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ

от ВТУ „Т. Каблешков”

кандидати за реализиране на мобилност по програма „Еразъм+“

за академичната 2021-2022 година

Срок за подаване на заявленията за участие в процедурата – 22.10.2021 г. в „Деловодство”.

Заявленията са по образец и могат да бъдат намерени на страницата на Еразъм офиса на

 ВТУ „Т. Каблешков”.

Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие може да бъде получена от Факултетните или Институционален координатори на програма Еразъм+.