Посещение на тържествата по повод 65 годишнината на Университет Жилина, Словакия

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 26 и 27.09.2018г. в гр. Жилина, Словакия се проведоха тържества по случай 65-годишнината на Жилинския университет. Официално поканени да присъстват на събитието от страна на Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ бяха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректорът проф. дтн. инж.-мат. Петър Колев, който е и Доктор Хонорис Кауза на Жилинския университет.

По време на своето гостуване те участваха в множество тържествени мероприятия, както и проведоха официална среща с новоизбрания ректор проф. д-р инж. Йозеф Яндачка и академичното ръководство. Проф. Тодорова поздрави присъстващите от името на академичната общност на нашето училище и поднесе на ректор Яндачка картина, ювелирна изработка, изобразяваща Дървото на живота, като символ на дълготрайното и стабилно сътрудничество между нашите две институции. От своя страна тя получи медал на Жилинския университет в знак на благодарност за многогодишното успешно взаимодействие в областта на научно-изследователската работа и обмяната на ценен практически опит в областта на висшето образование.

Снимки