Посещение на наша делегация в Москва

  • image
  • image
  • image
  • image

По повод 120 години от създаването на Московския държавен университет по транспорт /МИИТ/ и участие в международна научно-практическа конференция „Транспортни системи – тенденции в развитието”, на посещение в Москва е наша делегация в състав: ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и заместник-ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова. Представителите на академичното ръководство на транспортния университет взеха участие в тържественото честване на знаменателния юбилей на МИИТ – висше училище, с което ни свързва дългогодишно взаимоизгодно сътрудничество в областта на научната и образователната дейност. Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и проф. д-р Даниела Тодорова поднесоха поздравителен адрес и подаръци лично на ректора на МИИТ проф. дтн Борис Льовин, който е и „Доктор хонорис кауза” на ВТУ „Тодор Каблешков”.
Проф. Петър Колев беше единственият ректор, удостоен с честта да има представяне на пленарното заседание на конференцията, на което присъстваха редица министри и заместник-министри.
В рамките на международната научно-практическа конференция проф. д-р Даниела Тодорова запозна участниците и гостите с презентация, озаглавена „Интернационализация на висшето образование – развитие на основа на междууниверситетско сътрудничество”. В работата на конференцията двамата наши учени представиха свои доклади, които бяха изслушани с голямо внимание. Делегацията ни се радваше на изключително топло отношение както от страна на домакините, така и от страна на гостите на форума, сред които ректори на славянските технически университети, в които се провежда транспортно обучение – Жилина – Словакия, Казахстан, Полша и др. В разговорите с руските колеги се подчерта успешното провеждане на студентските практики в двата университета – партньори – ВТУ „Тодор Каблешков и МИИТ. Програмата на тържествата и научния форум беше наситена с много разнообразни събития, участие в които взеха нашите представители дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и проф. д-р Даниела Тодорова.

Снимки