Подписване на меморандум с високопоставени представители на общинската власт на гр. Нингбо, Китай

На 22 ноември 2017 г. (сряда) от 15.30 часа в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков“ ще бъде подписан официален меморандум за сътрудничество в областта на транспортната инфраструктура между ВТУ „Т. Каблешков“ и нашите партньори от Технологичния университет в гр. Нингбо, Китай, както и с официални представители на Секретариат за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, държавна структура, базирана в гр. Пекин, Китай и високопоставени гости от общинската власт на гр. Нингбо, Китай.

По инициатива на ВТУ „Т. Каблешков“, като признание за успешното сътрудничество в областта на научно-изследователската работа и професионалната подготовка на студентите, да подпишат меморандума са поканени нашите добри партньори от Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна, инж. Красимир Папукчийски – генерален директор на ДП „НК Железопътна инфраструктура”, г-н Стефан Тотев – Изпълнителен директор на G.P. Group JSC и инж. Валери Василев – главен директор на Държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване“.

Свидетели на подписването от българска страна ще бъдат зам.министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев, г-н Явор Георгиев и инж. Атанас Ташков от парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и доц. д-р Николай Цонков от парламентарната комисия по образование и наука. Като свидетели от страна на гостите от Китай ще присъстват министърът и зам. министърът на общественото осведомяване и реклама в общинския съвет на гр. Нингбо, както и високопоставени представители на отделите по култура, финанси, протоколни дейности и др. към общината в Нингбо.

Нашият университет партнира с Технологичния университет в Нингбо от 2013 година, като между двете институции е подписан договор за съвместно обучение и двустранен обмен на докторанти и студенти. Поредна инициатива в посока разширяване на академичното сътрудничество между България и Китай е създаването на „Мозъчен тръст“ (Think Tank), специализиран в консултантски услуги в сферата на транспортната инфраструктура за страните от Централна и Източна Европа. Членове на делегацията от страна на гостите от Китай ще бъдат представители на академичната общност на Технологичния Университет в Нингбо, на общинската власт в Нингбо, както и представители на местния бизнес и професионални организации в сферата на транспортната индустрия. Меморандумът за сътрудничество ще бъде подписан от представител на Алианс „Мозъчен тръст“ между Китай и страните от Централна и Източна Европа за транспортна инфраструктура и инвестиции, в присъствието на Секретаря на Общинския комитет на гр. Нингбо, Китай.