Подписан договор за сътрудничество

  • image
  • image
  • image
  • image

На 31 януари 2017 година беше подписан договор за сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков” и МИТ Университет Скопие, Македония. Под договора поставиха подписите си ректорът на транспортния университет проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и проф. д-р Роберт Димитровски – заместник-ректор по международното сътрудничество. На срещата присъстваха Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков” и доц. д-р Валентина Станева – преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”, която установи първоначално контактите между двата университета. Към богатото съдържание на договора за взаимополезно сътрудничество се прибавя и организирането на конференции, както и възможността за реализиране на свободна докторантура от страна на преподаватели от МИТ Университет в нашия университет.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки