Официално подписан договор за финансиране на проект

  • image
  • image
  • image
  • image

Днес, 15. 11. 2016 г. ректорът на транспортния университет Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и заместник-ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова подписаха официално договор за финансиране на проект „Намаляване на вредните емисии и повишаване на енергийната ефективност на сграда и съоръжения на корпус Общежитие 2, ВТУ „Тодор Каблешков” с Националния доверителен еко фонд на стойност 1040890 лв., като от тях безвъзмездното финансиране е 884756 лв.

Основни дейности по проекта:

  1. Топлоизолация на целия корпус
  2. Смяна на дограмата
  3. Смяна на отоплителната система с нови абонатни станции
  4. Топло и хидроизолация на покрива, с поставяне на соларни панели за затопляне на вода, с капацитет за двете общежития.

Проведена беше обществена поръчка за посочените дейности и ремонтът на общежитието е в напреднала фаза!

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки