Официална среща със зам.-министъра на икономиката Александър Манолев

  • image
  • image
  • image

На 14 март 2018 г. се проведе официална среща на ректора на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж. Даниела Тодорова с г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката на Р. България. От страна на нашето училище присъстваха също зам.ректорът проф. Петър Колев и деканът на факултет „ТСТТ“ доц. д-р инж. Красимир Кръстанов.

Проф. Тодорова представи пред зам.министър Манолев новите перспективи и предизвикателства в развитието на ВТУ „Тодор Каблешков“. В проведения разговор бяха обсъдени възможностите за провеждане на съвместни инициативи в посока укрепване и разширяване на връзките на университета с представители на бизнес компании и организации в различни сфери на родната икономика. Коментира се и възможно участие на ВТУ „Т. Каблешков“ в подходящи европейски програми и международни проекти.

Снимки