Отличие за наш преподавател

На юбилейната научна конференция с международно участие Благоевград 2016 „Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия”, нашата колежка и преподавател по Физическо възпитание и спорт д-р Диана Пеева е отличена с престижна Грамота за принос в развитието на науката за Физическото възпитание и спорт, наред с водещи изследователи и преподаватели от България и чужбина.
Това признание издига авторитета на ВТУ”Тодор Каблешков” като център за развитие и прилагане на научни методи в учебния процес по Физическо възпитание и спорт и в тренировъчната дейност.