Откриване на новата учебна година във ВТУ „Тодор Каблешков” – 17 септември 2018г.

Откриването на новата учебна година 2018-2019 във ВТУ „Тодор Каблешков” ще се състои
на 17 септември 2018 г. (понеделник) от 11:00 часа в Зала „Юбилейна”.

От 12:00 часа ще се проведат срещите на първокурсниците с факултетните ръководства, както следва:

Факултет “Транспортен мениджмънт” – в зала 3105 (3 корпус, 1ви етаж);
Факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” – в зала 5101 (5 корпус, 1ви етаж).
Факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”- в зала “Тодор Каблешков” (5 корпус, 2ри етаж).