Откриване на лаборатория по „Металознание и технология на материалите“

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 16.04.2019г., в рамките на мероприятията за изложението „ТРАНСТРЕНД 2019“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ бе открита нова лаборатория по „Металознание и технология на материалите“ към катедра ”Машинни елементи, материалознание и химия”. Лабораторията е на името на чл.кор.проф. Любомир Калев и е изградена по инициатива на проф. дн инж. Николай Тончев.

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, г-н Валентин Йовев  – заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството, г-н Калоян Паргов – заместник-председател на Комисията по транспорт и туризъм в Столичния общински съвет и проф. Тончев. На събитието присъстваха настоящи и бивши членове на катедрата, работили за нейното утвърждаване през годините.

Проф. Тончев запозна присъстващите с историята на дисциплината и подчерта изключителната роля на чл.кор. Любомир Калев в нейното развитие.  

Снимки