Откриване на лаборатория по “Комуникационни системи и устройства”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 16.04.2019г., в рамките на мероприятията за откриване на изложението „ТРАНСТРЕНД 2019“ във ВТУ „Тодор Каблешков“, бе открита нова лаборатория по „Комуникационни системи и устройства“ към катедра ”Съобщителна и осигурителна техника и ситеми”, изградена с подкрепата на А1.

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, г-н Валентин Йовев  – заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството, г-н Калоян Паргов – заместник-председател на Комисията по транспорт и туризъм в Столичния общински съвет и ръководителя на катедрата доц. д-р инж. Емилия Димитрова.

Инж. Васил Ватаков запозна присъстващите с техническите характеристики на апаратурата, предоставена от фирма А1, с която е оборудвана новата лаборатория и подчерта факта, че това е една от малкото университетски учебни зали, разполагащи с техника от такъв висок клас.

Снимки