Откриване на лаборатория “Горивни уредби за ДВГ”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 10 октомври 2018 г., в рамките на традиционно организирания във ВТУ “Т. Каблешков” Ден на кариерата, бе официално открита лабораторията “Горивни уредби на двигатели с вътрешно горене”, към катедра “Транспортна техника”, изградена със съдействието на партьорите ни от София Франс Ауто, официален вносител за България на Peugeot и Piaggio Commercial vehicles и официален дилър на пикапите Isuzu.

Лентата бе прерязана от зам.ректора проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, доц. д-р инж. Веселин Стоянов, ръководител на катедра “Транспортна техника” и г-н Огнян Кирилов, мениджър “Бизнес развитие сервизна дейност” от София Франс Ауто. Доц. д-р инж. Славчо Божков запозна присъстващите със спецификите на апаратурата в лабораторията и изказа своята благодарност както към фирмата дарител, така и към ректорското ръководство на ВТУ за оказаната подкрепа. Той изрази увереност, че новата лаборатория ще допринесе за повишаване интереса и мотивацията на студентите от специалностите “Автомобилна техника” и “Двигатели с вътрешно горене” в процеса на обучението им по дисциплините Автомобилни горивни уредби и Горивни уредби на двигатели с вътрешно горене.

Снимки