Общо събрание на ВТУ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 11.12.2019г. в зала „Тодор Каблешков“ на ВТУ се проведе годишното Общо събрание на университета. Заседанието бе ръководено от председателя на общото събрание проф. д-р инж. Руско Вълков.

В своя доклад за дейността и състоянието на ВТУ „Т. Каблешков“ ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова представи  работата на всички научно-образователни и административни звена на училището и наблегна на факта, че тази година университетът ни продължи да се развива в посока все по-активно сътрудничество с бизнеса и  новаторски подход към обучението на студентите, с цел по-успешната им професионална реализация. Тя спомена и голяма част от проведените интересни мероприятия, изложения и срещи, които са доказателство, че ние сме отворени към иновативните технологии, съвременните научно-технически предизвикателства, актуалните обществени каузи.

Изказана бе удовлетвореност от работата на академичния състав на училището, благодарение на който научно-изследователската дейност във ВТУ беше много активна и ползотворна през годината. Изтъкна се фактът, че преподавателският състав е продължил да се развива успешно и много наши колеги достойно са заслужили по-високи академични длъжности.

Проф. Тодорова благодари от името на ръководството на университета на всички колеги за добре свършената работа, за отговорното отношение към поставените им задачи и професионализмът при изпълнение на служебните им задължения.

Снимки