Общо събрание на ВТУ – 11.12.2019г.

На 11.12.2019 г. от 13.45 ч. в зала “Тодор Каблешков” ще се проведе заседание на Общото събранив на ВТУ “Тодор Каблешков” при следния Дневен ред –>следвайте линка /pdf/

VTU

Снимки