Обучение за работа с Microsoft Teams

  • image
  • image
  • image

По инициатива на ръководството на ВТУ „Т. Каблешков“ на 10 октомври 2020г. в зала “Тодор Каблешков” на ВТУ бе проведено обучение за преподавателите за работа с платформата за дистанционно обучение Microsoft Teams, която позволява осъществяването на конферентни връзки и срещи.

Обучението бе водено от г-н Димитър Василев от фирма Софтлайн, официален партньор на Майкрософт, която поддържа функционирането и употребата на Microsoft Office в българските учебни заведения. Microsoft Teams е една от основните платформи за дистанционно обучение, препоръчана от МОН, и внедрена в учебния процес на десетки училища и университети в страната.

Обучението предизвика голям интерес и бе оценено от участниците като изключително полезно. Това е поредна стъпка, която ръководството на ВТУ прави в посока осигуряване на актуални, съобразени със световните тенденции методи на водене на учебни занятия, които да допринесат за повишаване качеството на образователния процес в университета.

Материали по темата:

Снимки