Нови насоки в сътрудничеството ни с общините и бизнеса

VTU_todorova

На 12 януари 2017г. ректорът на ВТУ “Тодор Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова се срещна с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в България доц. д-р Гинка Чавдарова. На срещата присъстваха също зам.- изпълнителният директор на Сдружението г-жа Теодора Дачева, зам.- ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев, както и доц.д-р Чавдар Колев.

На срещата бе заявен големият интерес на Сдружението към представения магистърски учебен план по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения „ и подходящите условия за провеждане на учебния процес. Изтъкнато бе, че общините имат голяма потребност както от точно такива специалисти, така и от системна методическа помощ за справяне с малките язовири. Затова сътрудничеството с ВТУ „Тодор Каблешков“ ще бъде особено полезно и срещата се провежда в подходящ момент.

Сдружението на общините в България се нуждае също и от специалисти в областта на благоустройството и комуналното стопанство, за да стопанисва и развива своите сгради и инфраструктура. По повод на това бе изтъкнато удовлетворение от идеята на ВТУ „Тодор Каблешков“ да разкрие бакалавърски специалности и в това направление. Сдружението се ангажира да участва при разработването на учебните планове и да даде своите препоръки и оценка.

Като много подходящ елемент на учебния процес във ВТУ „Тодор Каблешков“ бе изтъкнато модернизирането на материалната база и разполагането на легловата база с общежитията в кампуса.

В резултат от срещата бяха набелязани редица стъпки за многопосочно развитие на двустранното сътрудничество. Предстоят посещения на представители на Сдружението във ВТУ „Тодор Каблешков“, провеждане на тематични семинари и др.