Наш професор избран за председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

Проф. дтн Светослав Николов от катедра “Механика” бе избран за председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания..