Преподаватели от катедра “Транспортна техника” на посещение в гр. Кралево, Сърбия

В рамките на програма „Еразъм+“ представители от ВТУ „Т.Каблешков“ – доц.д-р инж. Добринка Атмаджова и гл. ас. д-р инж. Васко Николов,..