Дипломни защити в магистърска специалност „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“

На 20 и 21 февруари 2018 г. в катедра „Транспортно строителство и съоръжения” се състояха защити на дипломни работи за ОКС „Магистър“ с..

Дипломни защити в магистърска програма „Мрежова и информационна сигурност“

На 20.02.2018 г. се проведоха първите защити на дипломни работи в новата магистърска програма „Мрежова и информационна сигурност“ в кат..