Разширен ректорски съвет между Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

На 13.07.-15.07.2018 г. академично ръководство на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” посети Висшето военноморско училище „Н. Й...