Нова съвместна специалност с ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 30 юли 2020г. ректорът на Висшето транспортно училище “Т. Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и началникът на Висшето военноморско училище “Н.Й. Вапцаров” проф. двн Боян Медникаров подписаха споразумение за съвместно обучение по специалност “Киберсигурност в транспорта”, ОКС “бакалавър” със срок на обучение 4 години, професионална квалификация “Инженер по киберсигурност в транспорта”. Заедно със споразумението бяха подписани съвместен учебен план и квалификационна характеристика на специалността. От страна на ВТУ “Т. Каблешков” на подписването присъстваха началникът на Учебен отдел инж. Борислав Борисов и деканът на факултет “ТСТТ” проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов.

.
Приемът за новата специалност стартира през учебната 2020/21 година, като издадените дипломи ще са с европейско приложение. Завършилите специалност “Киберсигурност в транспорта” ще могат да се реализират професионално като системни и мрежови администратори, програмисти, инженери по осигуряване на мрежова и информационна сигурност в транспортни фирми, държавни структури, IT компании, бизнес организации и др.

Снимки