Наш професор избран за председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

  • image

Проф. дтн Светослав Николов от катедра “Механика” бе избран за председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Изборът се проведе по време на първото заседание на новия Изпълнителен съвет, проведено на 10.09.2019г. Мандатът на новия съвет е септември 2019 – септември 2021 г. За зам. председател бе избран проф. дмн д-р Николай Лазаров.