Наши представители на Международна научна конференция „RAIL TRANSPORT IN MODERN WORLD” в Белград

  • image
  • image

           На 12-13 декември 2019г. доц. д-р инж. Добринка Атмаджова и маг. инж. Ваньо Ралев, редовен докторант към катедра „Транспортна техника”, взеха участие в Международната научна конференция RAIL TRANSPORT IN MODERN WORLD”, организирана от High railway school of vocational studies, в гр. Белград, Сърбия.

           Доц. Атмаджова прочете поздравление към организаторите и участниците в международната конференция от името на ректора на ВТУ „Т. Каблешков” проф. Даниела Тодорова. Mаг. инж. Ваньо Ралев изнесе доклад на тема “Strength analysis of passenger bogie elements operated in Bulgarian state railways”.
      Конференцията премина на високо ниво и бяха проведени редица срещи с преподаватели от други гост-университети.

           Участниците в конференцията посетиха строителната площадка на бъдещата високоскоростна железопътна линия Белград-Будапеща в района на Корановци и посетиха гр. Сремски Карловци.

    

Снимки