Наши представители на конференция в Жилинския университет

  • image
  • image

Деканът на факултет „ТСТТ“ доц. д-р Красимир Кръстанов и председателят на Общото събрание на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж. Руско Вълков присъстваха на 23та международна конференция „Решение на критични ситуации в специални условия“, която се проведе на 23-24 май 2018г. в Университет Жилина, Словакия. По време на официалното откриване на събитието доц. Кръстанов поднесе приветствие и връчи на организаторите поздравителен адрес от името на академичната общност на ВТУ. В рамките на своето гостуване нашите колеги се срещнаха с ректора Татяна Чорейова, както и проведоха работни срещи с декани на факултети, ръководители на катедри и се запознаха с учебно-материалната база на университета. Бяха обсъдени възможности за провеждане на съвместни инициативи, участие в научни форуми и работа по различни проекти.

Снимки