НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТ “DANUBE SKILLS”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 31.10.2018 г. в конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе национална работна среща със заинтересованите страни по проект “Danube SKILLS”. Събитието бе организирано във връзка с изпълнението на дейностите по работен пакет 4, в които като проектен партньор, транспортният университет участва активно. Мероприятието беше открито с приветствено слово на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ – проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, която е и ключов експерт в работния екип, а негови модератори бяха проф. д-р Симеон Ананиев – ръководител на проектния екип от страна на ВТУ и гл. ас д-р Нина Гергова – член на екипа.

По време на работната среща гл. ас. д-р Петя Коралова – Ножарова запозна присъстващите с основните цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта. Презентации изнесоха още к.в.п. инж. Камен Иванов от ИА „Морска администрация“, дирекция „Речен надзор – Русе“, които участват като партньор по проекта “Danube SKILLS”, както и г-жа Анита Ангелова от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Борил Иванов – представител на спедиторския бранш в областта на превозите по вътрешно-водни пътища. На събитието присъства и г-н Ангел Забуртов – генерален директор на ДП “Пристанищна инфраструктура“, г-н Георги Минчев – председател на контролния съвет на НСБС, представители на Агенцията за „Проучване и поддържане на река Дунав“, частни компании, колеги от ВТУ, Технически Университет – София и УНСС. Проведеното събитие доказа за пореден път колко е важно участието на ВТУ „Тодор Каблешков“ в подобни проекти с цел да се затвърдят неговите позиции като престижен транспортен университет както в национален, така и в международен аспект.

Снимки