Научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят“

  • image
  • image
  • image
  • image

На 28.10.2016г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. В конференцията участваха учени, представители на бизнеса, ръководители на транспортни фирми и държавни структури от транспортния бизнес.  Сериозно представяне на конференцията направиха преподаватели и докторанти от катедри „Икономика и счетоводство в транспорта“ и „Технология, организация и управление на транспорта“ при ВТУ „Тодор Каблешков“, които споделиха резултати от своите изследвания, предложиха ефективни и устойчиви решения за възникващите проблеми в областта на транспорта. Заместник ректорът по научна и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р Даниела Тодорова поздрави участниците в конференцията, като изрази своето задоволство от активността на младите хора и бизнеса в дискутирането на проблемите на транспортния сектор и желанието на всички да съдействат за създаване на условия за подобряване на транспортната услуга.

Снимки