Награждаване на преподавател за цялостна дейност

  • image
  • image
  • image

На 14 септември 2021г., на факултетен съвет на факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”, бе връчена почетна грамота и статуетка за заслуги на доц. д-р инж. Гочо Славов от катедра “Механика”, във връзка с пенсионирането му. Ректорът проф. Тодорова му благодари от страна на академичното ръководство за дългогодишния всеотдаен труд на преподавател и приноса му за развитие и утвърждаване на транспортното образование във ВТУ.

Снимки