Младежки форум – 2017

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 4 май 2017 г. в Националния дом на науката и техниката се проведе „Младежки форум – 2017”, озаглавен  „Младите хора в транспорта – обучение, иновации, бизнес”. Организатори на събитието бяха Научно-техническият съюз по транспорта, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със съдействието на значими транспортни организации и фирми, както и български университети, сред които Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”. Форумът протече под патронажа на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Форумът беше открит със слово на инж. Кирил Ерменков – дългогодишен председател на Научно-техническия съюз по транспорта. Гости бяха деканът на „Факултет по транспорта” към Техническия университет – София доц. д-р Бойко Гигов, директорът на Дирекция „Национална транспортна политика” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Савов, Лилия Смедарчина – зам.-председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и др. ВТУ „Тодор Каблешков” беше представено от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректора по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, декана на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” проф. д-р инж. Иван Миленов. Проф. Миленов и инж. Мартин Златков бяха модератори на второто пленарно заседание на форума.

Първото пленарно заседание беше открито от проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, която представи презентация на тема „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”. С доклади се изявиха и други членове на академичната общност на транспортния университет – проф. д-р инж. Иван Миленов, доц. д-р Мирена Тодорова, инж. Мартин Златков, Ивелина Петрова – студент, доц. Здравко Бакалов, маг. инж. Ирена Божичкова, д-р маг. инж. Явор Исаев, маг. инж. Мартина Томчева, Петьо Ангелов. Сред участниците и гостите на форума присъстваха много докторанти и студенти на ВТУ „Тодор Каблешков”.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки