Младежки научен форум „Аз знам и мога‘2018”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 16 май 2018 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за поредна година се проведе Младежкият научен форум „Аз знам и мога‘2018”. Представени бяха 28 доклада, изготвени от близо 50 участника. Програмният комитет на форума беше под председателството на проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова – ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”, а председател на Организационния комитет бе проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност. Mодератор на събитието бе проф. д-р Антоанета Кирова. Диапазонът на тематиката, която засягаха докладите, обхващаше всички специалности, изучавани в университета. По установена вече традиция докладите ще бъдат публикувани в сборник „Млад форум” – младежко издание на научното списание „Механика Транспорт Комуникации”.
.
Младежкият форум бе открит от проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, след което с приветствие към участниците се обърна и ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, която пожела на младите изследователи ползотворна и успешна работа. Комисия, съставена от членове на академичното ръководство на училището, определи носителите на тазгодишните „Награди на ректора“, които ще бъдат връчени официално на тържеството по повод дипломирането на Випуск`2018 ОКС „магистър” на 22 май. Там своите заслужени отличия ще получат най-добре представилите се участници във форума.

Снимки