Меморандум за сътрудничество с Институт по металознание към БАН

  • image
  • image
  • image
  • image

На 15.01.2019 г. бе подписан меморандум за сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков“ и Института по металознание, съоръжения и технологии „акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика към Българска Академия на Науките. Ректорът на ВТУ проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова и деканът на факултет ТСТТ проф. д-р инж. Красимир Кръстанов посетиха института и се срещнаха с директора му проф. дн Людмил Дренчев и с проф. д-р инж. Пламен Ташев.

Основната цел на подписания меморандум е двете институции да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно в образователната, научно-изследователската и иновационна дейност при подготовката на кадри, провеждане на съвместни изследвания и реализация на иновационни проекти и усъвършенстване.

Снимки