Материална база - общежитие и студентски стол

Студентско общежитие

График за настаняване в Студентски общежития на ВТУ за учебната 2023-2024 г.

ЗА СПРАВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ на телефони: 02 9709235, 02 9709206, 02 9709315, 02 9709423, 02 9709339

Студентски стол