Курс специализация по „Сигурност и охрана в транспорта”.

Центърът за следдипломна квалификация към ВТУ „Тодор Каблешков” организира курс специализация по „Сигурност и охрана в транспорта”.

Желаещите да участват в курса могат да бъдат студенти – редовно и задочно обучение, служители, работещи в сферата на транспорта, както и всички желаещи и имащи отношение към предлаганото обучение.

Записването се извършва от госпожа Мария Христова – ректорат – стая 31.

Телефон за връзка 02 9709 209

Цена на курса при 20 обучаеми:

-за студенти от ВТУ „Т. Каблешков” –  97лв.(на човек);

-за външни – 161.00 лв. (на човек);

-за служители от ВТУ “Тодор Каблешков” и студенти от друго висше училище – 127 лв. ( на човек).

Обучението започва на 02.05.2017г. с продължителност 4 /четири/ седмици – от понеделник до петък от 14,30 часа