Курс за докторанти по патенти и полезни модели

Уважаеми докторанти,

Заповядайте на

Курс за докторанти на ВТУ «Тодор Каблешков» на тема: „Разработване и регистриране на патенти и полезни модели“ 


Курсът ще се проведе на 18 септември 2021 г. (присъствено) и 19 септември 2021 г. (дистанционно).

Обучението ще се провежда по 8 лекционни часа на ден, от 10:00 часа в Аулата на ВТУ „Тодор Каблешков“ и съответно дистанционно.

Лектор на курса: инж. Манол Георгиев.

Отдел «НИМД» към ВТУ «Тодор Каблешков» : тел. 02 9709 384; е-mail: science@vtu.bg