Карти за намаление на храната в стола

Всички студенти редовно обучение във ВТУ „Т. Каблешков“ имат право да се хранят на преференциална намалена цена в стола на училището. Поевтиняването на храната ще се извършва само след представяне на магнитна карта.
Магнитните карти ще бъдат раздавани от 05 септември 2018г. (сряда) между 8 и 16.30ч. при г-жа Нина Савова в портиерната на общежитие № 1 срещу представяне на уверение за редовен студент.